Werknemers van Betafence Zwevegem in staking tegen loonsvermindering

De directie van Betafence-Zwevegem probeert al maandenlang allerlei loonsverminderingen door te duwen. Die botsen telkens op het hardnekkig verzet van de werknemers en hun vakbonden.

Betafence is de eigenaar van een vroegere afdeling van Bekaert en is nu in handen van CVC Partners (vroegere aandeelhouder van bpost). Voorzitter van de Raad van Bestuur van Betafence is Johnny Thijs. Hij verliet eind 2013 bpost, omdat hij een brutoloon van €650.000 onvoldoende vond).

Omdat de vakbondsvertegenwoordigers van de werkgever geen mandaat kregen om verder te onderhandelen over de eisen rond loonsverminderingen, vroeg de werkgever de verzoening aan. Die vond plaats op maandag 25 januari, maar bleef zonder resultaat. De volgende dag schopte de werkgever opnieuw tegen de schenen van het personeel, toen hij hen voor een ultimatum stelde. Het personeel mocht in een stemming kiezen over twee scenario's: afbouw van de fabriek of akkoord met zijn voorstel tot inlevering.

Ook die strategie botste echter op een njet. Op de vergadering zelf kwamen al vele boze reacties en achteraf beslisten de arbeiders in de namiddagploeg om het werk niet meer te hervatten. De arbeiders van de nachtploeg weigerden zelfs om naar de vergadering van de werkgever te gaan en gingen terug naar huis. Ook vandaag, woensdag, legden zowel de ochtendploeg als dagploeg het werk neer. De beoogde chantage gaat niet door, aangezien geen van de arbeiders wil gaan stemmen. Er wordt opgeroepen bij de bedienden om hetzelfde te doen. Iedereen weet immers maar al te goed dat er al jarenlang door de werkgever wordt afgebouwd. Daarnaast zijn er meer dan genoeg voorbeelden van bedrijven die uiteindelijk zijn gesloten en waar het personeel wél heeft ingeleverd. Men is dan ook niet bereid een duimbreed toe te geven enkel en alleen om de aandeelhouders te plezieren.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Doe je mee?