Tentenkamp voor betaalbaar wonen

Op 28 september voerde de PVDA actie voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in Kortrijk. Lees hieronder de speech van Jouwe Vanhoutteghem tijdens deze actie. 

Beste vrienden en vriendinnen, beste kameraden

Wij staan hier vandaag op het Schouwburgplein om actie te voeren voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Maar deze actie gaat niet enkel over het enorme woonprobleem in Kortrijk, het gaat simpelweg om wat voor stad wij willen. Willen wij een stad op centenmaat zoals Quickie het wil: willen wij een Budalys waar je minstens 1600 euro moet neertellen voor een assistentiewoning, willen wij luxetorens langs de Leie waar de appartement verkocht worden voor prijzen tussen de 450.000 en 900.000 euro? Of willen wij een stad op mensenmaat? Met een wooncode die de huurprijzen begrenst aan de hand van objectieve criteria zoals het aantal kamers en de kwaliteit van de woning. Met een effectieve en krachtdadige bestrijding van de leegstand, waar panden die na 5 jaar leegstand automatisch geïntegreerd worden in de sociale woningmarkt, waar we inzetten op sociale woningen en het niet overlaten aan de markt. We weten waar dat toe leidt.

Pour la petite histoire. Deze actie ging normaal plaatsvinden aan de nieuwe en hippe Verlaagde Leieboorden, maar daar kregen we geen toestemming van Stad Kortrijk. De dienst citymarketing (what’s in a name) vond een actie voor betaalbaar wonen in onze stad blijkbaar een ongepast type evenement voor deze locatie.

Ja kameraden. Dat is het soort stad waar deze stadscoalitie en partijen als Team Burgemeester en de N-VA voor gaan. Dergelijke zaken kunnen blijkbaar in een stad waar er meer mensen op de wachtlijst staan voor een sociale woning dan er sociale woningen zijn in Kortrijk. Op een wachtlijst kun je echter niet wonen. Maar welke partij wil er werk maken van een ambitieus plan voor het creëren van nieuwe sociale woningen in onze stad.

Wij hebben meer dan 700 Kortrijkzanen bevraagd over waar zij van wakker liggen. Meer dan 60% van de mensen zette wonen als absolute prioriteit op nummer 1. Willen we Kortrijk bewoonbaar houden voor jonge gezinnen, alleenstaande ouders, grote gezinnen, tweeverdieners en mensen met minder middelen, dan moet er een plan komen om voldoende woningen van goede kwaliteit te voorzien. Een dak boven je hoofd is dat een basisrecht en zou een pijler van het stedelijk beleid moeten zijn. Dat is nu niet het geval. De vrije markt is allesbehalve efficiënt om iedereen van een betaalbare woning te voorzien. Voor een toenemend aantal mensen is wonen te duur. Opbrengsteigendommen en prestigeprojecten lossen het woningprobleem niet op, integendeel. Wij willen meer ambitie zien bij de stad om een actief woonbeleid te voeren. In de programma’s van bijna elke andere Kortrijkse partij is wonen echter slechts een voetnoot. Je moet al met een vergrootglas op zoek gaan om voorstellen te vinden om wonen in Kortrijk betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam te maken. Met de PVDA zeggen wij dan ook “laat ons van betaalbaar wonen het belangrijkste prestigeproject maken in Kortrijk”. Op weg naar een stad op mensenmaat, naar een stad op maat van de 99%.