PVDA onderzoekt leegstand in Kortrijk

Mike Vanhoegaerden woont sinds anderhalf jaar in het Kapel Ter Bedehof. Hij kon het huis waar zijn oma jarenlang gewoond heeft overkopen. “Toen mijn grootouders hun woning verlieten, nam ik de beslissing om het huis te kopen. Het ging om een grote woning, door mijn grootvader eigenhandig uitgebreid met een brede veranda." zo vertelt Mike ons. Hij kent de wijk zeer goed want ook zijn andere grootmoeder woonde in de wijk. "Ik ken Kapel Ter Bedehof als een zeer levendige wijk. Aangenaam om te wonen, jonge gezinnen, er waren ook altijd dingen te doen zoals de jaarlijkse kermis of de koers. Nu is dat wel anders."

Sindsdien heeft de leegstand toegeslagen. Alle sociale huurhuizen staan nu leeg, en enkel de minderheid van eigenaars blijft over. De huurders zijn sinds lang vertrokken, sommige zijn buitengewerkt geweest.” Hij wijst erop dat de reputatie van de wijk hierdoor sterk is achteruit gegaan. Mike neemt ons mee doorheen de wijk. De leegstaande woningen bieden inderdaad maar een troosteloze aanblik. Verweerde dakgoten, kniehoog kruid op het trottoir, verwilderde tuintjes en opschietende hagen. "Dat stoort de buren van zo'n leegstaand pand natuurlijk enorm. Je kan er enkel de stad op aanspreken, maar dan weet je nog niet wanneer ze komen om bijvoorbeeld de haag te doen". Sociale controle ontbreekt en brengt ongewenste gevolgen met zich mee. "We hebben al een paar keer krakers gehad hier in de straat, jongeren ook die komen rondneuzen, aangetrokken door de leegstand. Als je ze er op aanspreekt denken ze echt dat er hier toch niemand meer woont."

Mike vindt het onaanvaardbaar dat huizen van dit kaliber reeds tot zes jaar onbewoond zijn, zonder renovatie of herbestemming. Bij voorkeur zou hij deze leegstand al lang aangeklaagd hebben, maar de stad Kortrijk beschikt niet over een burgermeldpunt voor leegstand. Tijdens de afgelopen zes jaar heeft de stad voluit ingezet op dure en prestigieuze nieuwbouwprojecten die enkel toegankelijk zijn voor de kapitaalkrachtige eigenaars en huurders. De sociale woningen zijn een ander verhaal: tussen 2011 en 2016 is het aantal mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning met de helft gestegen.

Om nefaste wijkevoluties zoals in Hof Ter Bede tegen te gaan, vraagt de PVDA dat elk nieuwbouwproject in Kortrijk minstens een derde van de woningen als sociale woningen voorziet, en minstens een derde van deze woningen in een voor de gemiddelde burger betaalbare categorie plaatst. "Voor mij is het een kwestie van prioriteiten," zegt Mike nog, "als je kiest voor betaalbaar wonen in de stad, dan zou het nooit zo lang mogen duren vooraleer huizen als deze opgeknapt worden."