PVDA Kortrijk start campagne rond fijn stof in Kortrijk

“Fijn stof: niks fijn, niks tof.” Dat is de slogan waarmee de PVDA campagne wil voeren tegen fijn stof. In de buurt van de snelwegen in Groot-Kortrijk waren er zoveel klachten over fijn stof en lawaai binnengekomen, dat PVDA Kortrijk besloot om zelf een aantal metingen te doen.

De resultaten van die meting kan je bekijken op een infoavond die de partij organiseert. Ze waren immers ernstig genoeg om er een campagne rond op te zetten. De aftrap daarvan wordt dus gegeven met een infoavond over fijnstof op vrijdag 11 maart. We ontmoeten elkaar om 19 uur in muziekcentrum Track (Kortrijk). Dokter en fijnstofexpert Dirk Van Duppen komt ons uitleg geven. Hij is ook wel gekend als de man achter het kiwimodel en is gemeenteraadslid voor de PVDA in Antwerpen.

Het Kortrijkse stadsbestuur heeft nog maar weinig ondernomen tegen fijn stof. Ze zetten nu in op “properdere” fietstrajecten. Wie als fietser of voetganger dus minder fijn stof in de longen wil, moet maar een andere weg nemen. Zo moet de niet-vervuiler zich eigenlijk aanpassen aan de vervuiler. Ook de Kortrijk Fietst-campagne heeft onvoldoende invloed op het autogebruik.

Mensen die langs snelwegen wonen, duizenden leerlingen die naar een school gaan die vlakbij de snelweg ligt, of wie langs drukke verkeersaders moet fietsen of wandelen ... Ze zijn allemaal de dupe van een stadsbestuur dat niet genoeg doet om hen en hun gezondheid te beschermen.

Een burger uit de Elzenlaan kaartte het probleem van zowel fijn stof als van verkeerslawaai al eens aan op de gemeenteraad. Maar volgens het gemeentebestuur hadden geluidsmetingen uitgewezen dat de problemen nog niet ernstig genoeg zijn om schermen te plaatsen. Die verantwoordelijkheid zou bovendien bij het Vlaams Gewest liggen.

Men wacht ook nog op resultaten van bijkomende metingen, terwijl men eigenlijk weet dat de luchtkwaliteit rond de snelwegen en ringwegen problematisch is, met vooral hoge fijnstofconcentraties rond op- en afritten. Het gemeentebestuur wees erop dat er al maatregelen genomen zijn, zoals het verkeersvrij maken van de Grote Markt en het geplande verdwijnen van de kluifrotonde in 2018. PVDA Kortrijk twijfelt echter aan het effect van deze maatregelen.

Naar aanleiding van klachten van bewoners uit Bellegem, Kortrijk, Marke en Aalbeke werden tussen 2005 en 2007 een aantal schermen geplaatst langs de snelweg. Helaas vinden de meeste omwonenden niet dat die veel soelaas brengen. We maakten dezelfde vaststelling bij de metingen die we zelf deden.

De resultaten van onze eigen metingen, die van een studie van TM Leuven (2010) en de twee bijkomende fijnstofmeters (2013, geplaatst door de Vlaamse Milieumaatschappij op de Doorniksewijk en bij het Wembley sportstadion) liggen ter inzage op de infoavond.

Wij willen effectieve maatregelen om zowel fijnstof als lawaaihinder serieus te beperken in de binnenstad en langs de snel- en ringwegen. Eerste afspraak nu vrijdag om 19u in Muziekcentrum Track.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Dit is jouw beweging