PVDA Kortrijk reageert verontwaardigd op uitlatingen van Kortrijks schepen Vandendriessche

Kortrijks schepen van Personeel Arne Vandendriessche (Open Vld) zegt Liesbeth Homans (N-VA) te steunen in haar beslissing om 508 vaste benoemingen bij het personeel van de stad Gent te vernietigen. Hij gaat er prat op te werken naar maximum 15% vaste benoemingen bij het Kortrijkse stadspersoneel en op termijn naar 0% te gaan, behalve voor de hoogste functies natuurlijk.

Vaste benoemingen zijn een belangrijk recht. Zeker in deze tijden waarin tienduizenden mensen geplaagd worden door onzekerheid, stress en financiële problemen. De Kortrijkse schepen zegt: “We besturen de stad Kortrijk voortaan als een bedrijf”. En daar wringt nu net het schoentje. Als het winstprincipe ook geldt in openbare diensten, leidt dat onvermijdelijk tot minder goeie tewerkstelling voor ambtenaren en afbouw van het dienstbetoon voor inwoners.

Schepen Vandendriessche praat flink zijn burgemeester Vincent van Quickenborne na. Die maakte van de strijd tegen de “ambetantenaren” een van zijn paradepaardjes. Zijn ander strijdpunt: het verlagen van de pensioenen. Het was immers de Kortrijkse burgemeester die de regering aanmaande om de pensioenen van mensen die op brugpensioen gaan in de privésector, fors te verlagen.

Die jaren brugpensioen gaan vanaf het tweede jaar maar beperkt mee tellen in de pensioenberekening. De pensioenhervorming was zogezegd bedoeld om het pensioen van de ambtenaren te verlagen en de pensioenen in de privé te verhogen. Nu blijkt dat beide pensioenstelsels worden afgebouwd.

Het zijn daarenboven dezelfde politici die de pensioenenstelsels van gewone mensen afbouwen, die er ook voor zorgen dat burgemeesters hun riante wedde kunnen combineren met een pensioenuitkering. En die als parlementair iedereen verplichten om langer te werken, behalve ... parlementairen.  

Doe je mee?