Mobiliteit van de toekomst: meer dan een elektrisch busje.

Je verplaatsen in Kortrijk gaat nog te veel als volgt: eerst de auto, dan misschien de fiets op en voor een echt korte afstand gaan we te voet. Naar het werk? Makkelijk, met de auto natuurlijk! De fiets is aan een kleine opmars bezig, maar het openbaar vervoer? Niet de lieveling van de West-Vlaamse werknemer. Slechts 4% neemt het openbaar vervoer naar het werk. Dat moet anders. We staan met meer auto's langer in de file en verliezen zo kostbare tijd. Na een drukke dag op het werk is dat het laatste wat je wil natuurlijk. Daarom moeten we dringend anders gaan nadenken over mobiliteit. Voor onszelf, onze omgeving en natuurlijk het klimaat.

800px-9022-Kortrijk-4479-25-03-2007.JPG

Je verplaatsen in Kortrijk gaat nog te veel als volgt: eerst de auto, dan misschien de fiets op en voor een echt korte afstand gaan we te voet. Naar het werk? Makkelijk, met de auto natuurlijk! De fiets is aan een kleine opmars bezig, maar het openbaar vervoer? Niet de lieveling van de West-Vlaamse werknemer. Slechts 4% neemt het openbaar vervoer naar het werk. Dat moet anders. We staan met meer auto's langer in de file en verliezen zo kostbare tijd. Na een drukke dag op het werk is dat het laatste wat je wil natuurlijk. Daarom moeten we dringend anders gaan nadenken over mobiliteit. Voor onszelf, onze omgeving en natuurlijk het klimaat.

De toekomst doet dromen

Het is belangrijk dat we die piramide van auto, fiets, te voet omkeren en vooral: dat we een ambitieuze visie ontwikkelen op het openbaar vervoer. Want de mobiliteit van de toekomst wordt efficiënt, milieuvriendelijk én collectief. Elektrische motoren en zelfrijdende wagens zullen hun intrede doen. Het gevolg is dat het autobezit steeds meer zal plaatsmaken voor autodelen en dat de bestaande wegeninfrastructuur veel efficiënter kan worden gebruikt. Dat opent interessante pistes en doet dromen van een wereld zonder files, fijn stof vervuiling of parkeerproblemen.

Onze burgemeester is ook begeesterd geraakt door de zelfrijdende wagen en ging op bedrijfsbezoek in Lyon waar de firma Navya experimenteert met onbemande busjes en taxi's. Het zelfrijdende busje moet het verkeer van en naar het Hoge in Kortrijk vlotter maken én Kortrijk weer een primeur bezorgen. Na de eerste winkelwandelstraat het allereerste zelfrijdende busje. Clever, maar waar blijft de visie? Maakt één zelfrijdend busje de mobiliteitslente? Nee dus.

De oorspronkelijke piste was een trambus van het Hoge naar het centrum. Na de test die liep tijdens de expo Busworld is de liefde wat bekoeld. De kost, de aanpassing aan de weg en De Lijn staan de ambities van Quick in de weg. “De Lijn is bezig met een studie over het traject station-Hoog Kortrijk”, zegt Van Quickenborne in Het Nieuwsblad 07/06/2018). “Die resultaten worden pas verwacht in 2019. En dan is het nog niet zeker of er een trambus komt in onze stad. Wij en Kortrijk moeten klaar zijn voor plan B. Ik zie dat nog andere steden concurreren met De Lijn.”

Concurrentie

Terwijl de openbare vervoersmaatschappij net de sleutel is in het hele verhaal over de toekomstige mobiliteit, wil de burgemeester die net gaan beconcurreren. Open VLD zit in de Vlaamse regering – net als in Kortrijk – in een coalitie met de N-VA. Zij beslisten in 2015 om komaf te maken met het concept 'basismobiliteit', waarbij elke Vlaming in de buurt van zijn deur een halte van De Lijn moest hebben.

In plaats daarvan komt de 'basisbereikbaarheid', waarbij De Lijn samen met lokale besturen een nieuw vervoersnetwerk uittekent op basis van de vraag. Minister Weyts (N-VA) is optimistisch: “De vraag zal het aanbod sturen. Door samen te werken met lokale en private partners komt er een sterker aanbod voor de reiziger.'

Weyts maakt hier echter een cruciale fout: bij openbaar vervoer bepaalt het aanbod ook de vraag.
En een sterker aanbod is absoluut nodig. Uit de stadsmonitor die dit jaar verscheen blijkt dat de tevredenheid over het aantal bussen in Kortrijk sedert 2011 enkel maar daalt. Die ontevreden mensen haken na de zoveelste tariefverhoging, vertraging, overvolle bus of bus die op zich laat wachten af. Gevolg: minder vraag, dus minder aanbod? Een absurde redenering, maar volgens openbaarvervoersexpert Herman Welter in Knack (17/01/2018) is dit niet toevallig.

“De politiek voert een verrottingsstrategie. In 2018 wordt er weer 7 miljoen bespaard op de exploitatie. Tot eind 2020 blijft De Lijn de openbaarvervoermaatschappij van de Vlaamse overheid. Maar wat daarna? Marktwerking is niet gratis. Aanbesteden kost geld. Leuk voor juristen. Of de reizigers er beter van worden, is nog maar de vraag. Openbaar vervoer is een dienstverlening. Daar kun je geen geld mee verdienen.”

Openbaar vervoer troef!

En daar ligt het probleem met de liberale visie op openbaar vervoer. De obsessie met het kostenplaatje duwt het maatschappelijk debat over het doel en de mogelijkheden van het openbaar vervoer helemaal naar de achtergrond. Openbaar vervoer is een publiek goed en indien er gekozen wordt om er in te investeren ook een gigantische troef. We weten dat het tijdperk van benzine- en dieselauto's op z'n laatste benen loopt. We weten dat de koolstofuitstoot naar beneden moet. Liever gisteren dan vandaag. Dus moeten we die troef nu inzetten.

Dat hoeft niet eens zo moeilijk te zijn, zo zegt planoloog en mobiliteitsexpert Brent Toderian in MO* magazine (06/06/2018): “Het is eenvoudig. Zet wandelen boven op je prioriteitenlijst en particulier autovervoer onderaan, met daartussenin fietsen en openbaar vervoer en richt je stad volgens die principes in. Mensen zullen wandelen, fietsen en de bus nemen.”

Dat is ook onze visie en dat is waarom we op 27 mei samen met 200 bezorgde burgers en organisaties op de fiets sprongen voor een groene en gezonde stad. Kortrijk ligt bedolven onder een dikke laag fijn stof, nefast voor onze gezondheid en die van de planeet. Met Kortrijk Fietst zet het stadsbestuur stappen in de goede richting, maar toch blijft auto koning en missen we de bus. We trapten daarom voor een fijnmazig, kwaliteitsvol, duurzaam en toegankelijk openbaar vervoer, veilige infrastructuur voor de stappers en trappers en een leefbare stad met autoluw centrum, speelpleinen, groene oases en stads- en geveltuintjes.