Actie brandweer zone Fluvia : een interview

Op de gemeenteraad van 9 oktober voerden de brandweermannen van zone Fluvia actie. Daarmee wilden de hulpverleners hun ongenoegen uiten over de afbouw van de dienstverlening in de brandweerzone Fluvia. 1 maand later ging de PVDA samenzitten met Jurgen Rasson en Bart Vandevenne voor een gesprek. Bart is vast gemachtigde van het ACOD-LRB, Jurgen militant voor het ACV. Beiden zijn beroepsbrandweermannen in Kortrijk. Geëngageerde pompiers met een hart voor hun beroep en de mensen. Hun boodschap is duidelijk: er wordt een blauwe besparingspolitiek gevoerd en dat is schadelijk voor de werking van de dienst én voor de burgers van zone Fluvia. 

Fluvia.jpg

PVDA: Op de gemeenteraad zeiden jullie dat de beroepseer van de brandweerman op het spel staat. Wat bedoelen jullie daarmee?

Bart: Wij hebben onze beroepsernst. We weten waar we mee bezig zijn, maar door de minimumbezetting komen we soms in situaties die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Een voorbeeld: we moesten onlangs uitrijden voor een brand met een autopomp met 4 mensen. Bij aankomst bleek het om een kelderbrand te gaan. In principe moeten we voor zo'n type brand met 6 mensen zijn. Dus moeten we wachten op assistentie, maar dat kan 10 tot 12 minuten duren. Tijd die we niet hebben, dus beginnen we toch aan de klus met 4 man. Als er dan iets gebeurt zijn wij wel de klos natuurlijk.

Jurgen: Dat soort situaties zit ons echt hoog. Die actie aan de gemeenteraad ging echt niet alleen uit van de vakbonden. Het was het personeel zelf die voorstander was om actie te voeren en het stadsbestuur wakker te schudden.

 

PVDA: Is daar ondertussen al gevolg aan gegeven? Worden jullie gehoord?

Bart: Sedert 6 oktober is het muisstil.

Jurgen: Terwijl de problemen zich eigenlijk al stellen sinds april 2016. Toen is het nieuwe uurrooster ingegaan. Om met dat nieuw uurrooster een volledige bezetting te hebben zouden ze eigenlijk zeventien nieuwe mensen moeten aanwerven. Dat was financieel niet haalbaar, dus zitten we nu met een minimumbezetting. Er zijn weliswaar tien nieuwe mensen aangeworven, maar die vervangen collega's die op pensioen vertrokken zijn. Als de nieuwe in april 2018 in actie komen, dan is er nog een tekort van minimum drie mensen om aan het zelfde aantal te komen.

Bart: Nu is er van 's morgens 7u tot 's avonds 23u acht man in ploeg, tegenover tien voordien. Twee van de acht zijn beroepsambulanciers. Met als gevolg dat er nooit meerr onmiddellijk een ladderwagen meegestuurd wordt bij een interventie

 

PVDA: Dus als de autopomp weg is met 6 mensen en de ambulance heeft een ladderwagen nodig, dan kan die niet uitrukken?

Jurgen: Dan moeten er vrijwilligers worden ingezet of moet er een ladderwagen van elders komen.

Bart: Ondanks dat wij dit heel dikwijls aankaarten komen ze van hogerhand met statistieken waaruit moet blijken dat dit niet veel voorkomt. Maar wij weten maar al te goed hoe het zit. Het gebeurt meer dan zou mogen. Wij kennen onze praktijk toch het best?

 

PVDA: Als de gevolgen van de nieuwe organisatie zo duidelijk negatief zijn. Waarom wordt hier dan toch mee doorgedaan?

Bart: Het is een verdoken bezuiniging, een blauwe politiek die gevoerd wordt.

Jurgen: De burgemeesters in het zone-overleg denken in de eerste plaats aan de centen: hoe moeten we zo weinig mogelijk uitgeven. Als ze in het overleg met de zonecommandant horen dat het minder ook gaat, dan stellen zij zich daar geen vragen bij. Er zou op dat vlak wel meer geluisterd mogen worden naar de brandweermannen zelf.

 

PVDA: Wat zou er volgens jullie moeten gebeuren om dit soort van situaties in de toekomst te vermijden?

 

Bart: Meer volk aanvaarden

Jurgen: Vooral de bezetting moet omhoog. Zodat er extra volk beschikbaar is om de wagens te bemannen als er bijvoorbeeld al 2 ambulances uitgereden zijn. Het kan niet voor een brandweerzone van meer dan 100 000 inwoners dat door een verandering van de uurrosters het resultaat is dat onze ambulances zoveel keer op 'niet beschikbaar' gezet worden omdat er geen personeel genoeg is. Dan moet er een ambulance van verder komen.

Bart: En dat gaat over aanrijtijden van 15 tot 20 minuten he! Dat is kostbare tijd en bovendien loopt zo de factuur voor de mensen ook op.

Jurgen: Als er nu na 23u een brand is, dan moet de amulance van verder komen, terwijl onze ambulances werkloos in de kazerne staan bij gebrek aan personeel.

 

PVDA: De besparingen op het brandweerpersoneel laat zich dus ook voelen in de factuur die de mensen nadien krijgen?

 

Bart: Jammergenoeg wel, en ik kan u garanderen: die bedragen zijn soms echt niet om mee te lachen.

Jurgen: Vroeger ging dat niet kunnen bestaan dat iemand die z'n heup breekt en een ladderwagen nodig heeft om uit zijn of haar appartement ontzet te worden, dat die daar nadien een factuur van 300 euro voor in de bus krijgt. Terwijl de buurman die diezelfde ladderwagen laat komen om een wespennest te laten weghalen geen euro moet betalen. Dat geloof je toch niet?

Bart: Dat mag trouwens niet meer. Het retributiereglement is door de Raad van State nietig verklaard geweest. Echt schandalig.

Jurgen: Er is een artikel verschenen nin de krant van een man in Zwevegem die geëvacueerd moest worden met een ladderwagen. De ambulance was er al, maar het was nog wachten op de ladderwagen. Die man zegt: “laat maar zitten, ik ga wel op mijn tanden en zelf naar benden komen. Ik moet geen factuur meer hebben”. Met een gebroken heup! Vind je dat nu nog normaal?

 

PVDA: Is er dan geen budget om nieuwe mensen aan te werven?

 

Bart: Oh, maar er is budget hoor, maar het wordt geïnvesteerd in materiaal, en niet in mensen.

Jurgen: Wij hebben niets tegen vrijwilligers, verre van. Maar zij worden nu gebruikt om de gaten te vullen. Op die manier worden zij ook uitgebuit. Het zou beter zijn om hen een nog betere opleiding te geven zodat ze volledig inzetbaar zouden zijn als ze ingepland staan. Wij staan voor onze job, onze broodwinning. We zien niet graag dat daar op deze manier mee omgesprongen wordt.

 

Doe je mee?